บทความล่าสุด

การเขียนบทความทำอย่างไร

ในการเขียนบทความลงใน ศูนย์การเรียนรู้ นสศ. สิ่งจำเป็นที่ท่านต้องมีความพร้อม

Computer

 1. ความเป็นสมาชิกในสถานะ ผู้เผยแพร่ (Publisher) อ่านเพิ่มเติม
 2. ข้อมูลที่ต้องการลงในเว็บไซต์ ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบ
   1. เนี้อหา
   2. ภาพประกอบ  ที่ทำการ Resize ขนาดไม่เกิน 200x200 px (เพื่อประหยัดพื้นที่ใน Server และการเรียกดูที่รวดเร็ว )
   3. เอกสาร หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการให้ผู้ชม Download ไปใช้
 3. ทราบหมวดหมู่ที่ท่านจะนำบทความไปใส่ (Category)
 4. วิธีการลงบทความ  รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 9 of 9

ปีใหม่ไทย 2560

CG-SWCOM-newyear17

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 12/4/60

 

Go to top