บทความล่าสุด

หลักฐานที่ใช้ในแนบการเบิกเงิน ค่าเล่าเรียน และ ค่ารักษาพยาบาล

 

  การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ของข้าราชการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้มีสิทธิต้องแนบเอกสารอ้างอิงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสิทธิกับบุคคลในครอบครัว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้งในการเบิกเงิน เพื่อให้แผนกการเงินได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนวางฎีกาเบิกเงินไปยังหน่วยเบิกคลัง

รายละเอียดตามลิงค์ PDF ทีแนบ

 

ปีใหม่ไทย 2560

CG-SWCOM-newyear17

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 12/4/60

 

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60-Rev2

banner3  

Go to top