บทความล่าสุด

รายชื่อ กพ.ที่ไม่มีรูปในระบบ pdx

รายชื่อ กพ.ที่ไม่มีรูปในระบบ pdx คลิ๊ก

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน เม.ย.58

คำสั้่งเลื่อนชั้นเงินเดือน (ส.)

คำสั้งเลื่อนชั้นเงินเดือน (น.)

แก้ไขคำสั่ง

แก้ไขคำสั่ง คลิ๊ก

แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ

แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ คลิ๊ก

ขอบัตรผ่านยานพาหนะ

การขอบัตรผ่านยานพาหนะ ของกำลังพล นสศ.และ ขนต.นสศ. รวมทั้งบุคคลภายนอก จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดยานพาหนะทุกชนิดและพิมพ์แบบฟอร์มออกมา เพื่อมาติดต่อขอรับบัตรผ่านจาก กขว.นสศ.ต่อไปครับ 

กรอกข้อมูลยานพาหนะ คลิก 

ปีใหม่ไทย 2560

CG-SWCOM-newyear17

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 12/4/60

 

Go to top